Rotterdam Stadshavens

 


Home

Rotterdam Stadshavens
> Informatie
> Over de stadshavens
> Foto's Stadshavens
> Plattegrond


Bedrijven in de wijk
> De bedrijven

Onze Sponsors
> Makelaar
> 010 webdesign
> Uw bedrijf


Prijzen Adverteren
> Voor bedrijven

Contact
> Wijksites
> Contact

 

Wonen in en rond Rotterdamse Stadshavens

Stadshavens Rotterdam is hot. In korte tijd heeft zij zich ontwikkeld tot een stedelijk gebiedsontwikkelingsvraagstuk van internationale allure. Nu de laatste havengebieden binnen de ruit van Rotterdam hoog op de shortlist staan voor toekomstige sleutelprojecten van het ministerie van VROM, lijkt de aandacht voor het vraagstuk alleen maar toe te gaan nemen. De Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV (kortweg OMSR), die is opgericht om de ontwikkeling van het stadshavensgebied te regisseren, lijkt daarmee een voorspoedige toekomst tegemoet te gaan. Of niet?

Nationaal Centrum voor Water komt in Rotterdam
Rotterdam krijgt het Nationaal Centrum voor Water, zo heeft Dutch Delta Design 2012 namens de Nederlandse watersector bekend gemaakt.
Het Nationaal Centrum voor Water in Rotterdam zal op of langs het water in het gebied Stadshavens worden gerealiseerd. Tenslotte is Rotterdam met een rijke waterhistorie een levend voorbeeld. Het gebouw en de exacte locatie zijn nu nog niet bekend en worden uitgewerkt in de business case. Deze is eind 2009 gereed.
Het Nationaal Centrum voor Water zet door op bestaande ontwikkelingen in Rotterdam, zoals Rotterdam Climate Proof, Stadshavens en de Rotterdam Climate Campus.

Wat is het project Stadshavens Rotterdam?
Stadshavens Rotterdam is een verzamelnaam voor een aantal havens aan weerszijden van de Nieuwe Maas van ongeveer 1600 ha. Het doel van het Randstad Urgent-project Stadshavens Rotterdam is de transformatie en vernieuwing van het gebied Stadshavens Rotterdam tot een gebied waarin innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen worden gecombineerd. Het resultaat is optimaal duurzaam en klimaatbestendig.

De activiteiten in Stadshavens worden verbreed (diversificatie) en het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt verbeterd. Daardoor wordt de economische structuur van de haven versterkt. Door de bouw van woningen (innovatief) in Stadshavens wordt het binnenstedelijk woningaanbod vergroot met als doel verbetering van het woon- en leefklimaat.
Minvrom.nl

Voor alle suggesties en voor alle informatie:
info@rotterdamsewijken.nl

Foto's: 010 objectfotografie
Design: 010 webdesign
© Rotterdamse Wijken

 

Rotterdam Stadshavens